Chystáte sa vstúpiť na stránku s alkoholom.

Máte viac ako 18 rokov?


Áno       Nie

Produkty v našej ponuke sú z veľkej časti domáce prírodné produkty, ktoré sú vyrábané metódami na zachovanie prirodzenej chuti a vlastností surovín. Jednou zo zásad pri výrobe takýchto produktov je aj používanie menšieho množstva chemických stabilizátorov. To môže pri zlom skladovaní alebo nesprávnou manipuláciou zapríčiniť, že nebudete s niektorým z našich produktov spokojní.
Samostatnou kapitolou sú vína. Všetky vína v našej ponuke sú prírodným produktom, bez chemických stabilizátorov (okrem kysličníka siričitého), čo môže zvýšiť riziko vzniku sekundárneho kvasenia v prípade nesprávneho skladovania a manipulovania. Pri vínach s vyššou cukornatosťou je toto riziko ešte o niečo vyššie. Aby ste predišli znehodnoteniu vína dodržujte prosím zásady správneho skladovania. Vína skladujte v suchých, tmavých miestnostiach vo vodorovnej polohe aby neprišlo k vysychaniu korkového štupľa. V prípade fľašiek uzavretých umelými zátkami, môžu fľaše stáť. Teplota v miestnosti by mala byť stála niekde medzi 12°C - 15°C.Zákal na dne fľaše sa nepovažuje za závadu, pretožeovocné vína obsahujú vysoký podiel pevných častíc, prírodných buniek – drene.
Našim hlavným cieľom je ale Vaša spokojnosť, preto Vás prosíme o dodržanie nasledovných podmienok pre vybavenie vašej reklamácie, či pri vrátení tovaru.

Reklamácie
V prípade, že bol kupujúcemu doručený nesprávny tovar alebo bol tovar dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak ste sa rozhodli tovar reklamovať kontaktujte nás prosím na: e-mail: fruitwine@fruitwine.sk
Alebo na adresu: : Fruitwine s. r. o. Chotárna 4, 85 110 Bratislava

Vrátenie tovaru
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné dodržať nasledovné podmienky:
-v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý a kompletný
- spolu s tovarom doručiť odstúpenie od zmluvy písomnou formou, kde budú uvedené všetky údaje slúžiace k identifikácií tovaru, predávajúceho a kupujúceho
- vyššie spomenutý tovar spolu s písomným odstúpením od zmluvy musia byť doručené na adresu sídla predávajúceho na náklady kupujúceho v spomenutej lehote 7 pracovných dní
Uveďte prosím aj číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.


Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: Fruitwine s. r. o. Chotárna 4, 85 110 Bratislava


Odporúčame Vám, posielaš tovar doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo